Сургалт

Тэсэлгээний сургалт, судалгааны төв нь “Тэсэлгээний ажлын удирдагч, хариуцлагатай удирдагч”, “Тэсэлгээчин”, “Тэсрэх бодис, тэсрэх материалтай харьцах ажилтан” бэлтгэх, эрх олгох, сунгах сургалтуудыг тогтмол зохион байгуулж байна.

Эрх олгох сургалт /хичээлийн хөтөлбөр дөчин цаг/:
  • Тэсэлгээний ажлын удирдагч
  • Тэсэлгээчний нэгдсэн үнэмлэх
  • Тэсэлгээний ажил, тэсрэх материалтай харьцах үйлдвэрийн ажилтан
  • Тэсэлгээний ажил, тэсрэх материалтай харьцах туслах ажилтан
  • Тэсэлгээний ажил, тэсрэх материалтай харьцах жолооч
Эрх сунгах сургалт /хичээлийн хөтөлбөр найман цаг/:
  • Тэсэлгээний ажлын удирдагч
  • Тэсэлгээчний нэгдсэн үнэмлэх
  • Тэсэлгээний ажил, тэсрэх материалтай харьцах үйлдвэрийн ажилтан
  • Тэсэлгээний ажил, тэсрэх материалтай харьцах туслах ажилтан
  • Тэсэлгээний ажил, тэсрэх материалтай харьцах жолооч
Тэсэлгээний сургалтад хичээл зааж буй багш нар
Овог нэр Албан тушаал
1. Л.Пүрэв ШУТИС-н ГУУС-ийн захирал, доктор (Ph.D), профессор
2. Л.Даваацэдэв Монгол улсын зөвлөх инженер
3. Д.Дамба ШУТИС-ийн хүндэт профессор, Монгол улсын зөвлөх инженер
4. Б.Бат-Очир Доктор (Ph.D), Монгол улсын зөвлөх инженер
5. Б.Батбаатар МХЕГ БОГУУХГ-ын ахлах байцаагч
6. Г.Амартүвшин ШУТИС-ийн ГУУС-ийн багш, ТССТөвийн сургалтын менежер
7. Б.Эрдэнэцэцэг ШУТИС-ийн ГУУС-ийн профессор, доктор (Ph.D)
8. Б.Ганзориг ШУТИС-ийн ГУУС-ийн Дэд профессор, доктор (Ph.D)
9. Ж.Ижилмаа ШУТИС-ийн ГУУС-ийн ахлах багш
10. Д.Ганзориг ШУТИС-ийн ГУУС-ийн багш
11. Э.Уранчимэг ШУТИС-ийн ГУУС-ийн технологич инженер, докторант
12. Б.Энхжин ЦЕГ-ын дотоодын цэргийн 805 дугаар ангийн ахмад
13. А.Нямтулга ШУТИС-ийн ГУУС-ийн ТССТөвийн эрдэм шинжилгээний ажилтан
14. Б.Мөнхбат ТМБН ХХК-ийн захирал, Уул уурхайн мэргэшсэн инженер
15. Г.Идэр Оюутолгой ХХК-ийн Ил уурхайн ахлах инженер, Уул уурхайн мэргэшсэн инженер