Дүрэм журам

Нэршил Файл
1 Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай Татах
2 Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм Татах
9 ИЛ УУРХАЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДҮРЭМ Татах
3 Хүдрийн далд уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм Татах
17 Тэсэлгээний ажил, мэргэжлийн үнэмлэх олгох сургалтын тухай. УУХҮСайдын 2023.10.02-ны өдрийн А/303 тоот тушаал Татах
4 Монгол улсын стандарт, Аюултай ачаа Татах
8 Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн тээвэрлэлтийн үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны журам Татах
10 ТЭСЭРЧ ДЭЛБЭРЭХ БОДИС, ТЭСЭЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГСЭЛ ИМПОРТЛОХ, ЭКСПОРТЛОХ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ, ДАМЖИН ӨНГӨРҮҮЛЭХ ХИЛИЙН БООМТЫН ЖАГСААЛТ Татах
11 ТЭСЭРЧ ДЭЛБЭРЭХ БОДИС, ТЭСЭЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГСЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН САН ХӨТЛӨХ ЖУРАМ Татах
12 Гарын авлага - Тэсэлгээчин Татах
13 Гарын авлага - Тээврийн нөхцөлд Татах
14 Гарын авлага - Уурхайн нөхцөлд Татах
15 Гарын авлага - Үйлдвэрийн ажилтан Татах
16 МОНГОЛ УЛСЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ЭРГЭЛТИЙГ ЗӨВШӨӨРӨХ, ОЛОН УЛСАД БҮРТГЭЛТЭЙ ТЭСЭРЧ ДЭЛБЭРЭХ БОДИС, ТЭСЭЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГСЭЛ БОЛОН ТЭДГЭЭРИЙН ҮНДСЭН ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ЖАГСААЛТ Татах
18 Вэб сайтад ажилчдын мэдээлэл шинэчлэх заавар Татах