ТЭСЭЛГЭЭНИЙ ТЕХНОЛОГИ

Title File
Аюулгүй ажиллагааны заавар by C. L. Jimeno Татах
Аюулгүйн бүс by C. L. Jimeno Татах
Өрөмдлөг тэсэлгээний ажлын төлөвлөлт by C. L. Jimeno Татах
Хоёрдогч тэсэлгээ by C. L. Jimeno Татах
Хором удаашруулах хугацаа by C. L. Jimeno Татах
Усан доорх тэсэлгээ by C. L. Jimeno Татах
Хүрээ гаргах тэсэлгээ by C. L. Jimeno Татах
Далд уурхайн тэсэлгээ by C. L. Jimeno Татах
Тэсэлгээний ажлын паспортын үзүүлэлт тодорхойлох арга by B. V. Gokha (9) Татах
Цооног цэнэглэх, холболт хийх арга by B. V. Gokha Татах
Чулуулгийн шинж чанар by B. V. Gokha Татах
Аюулгүй ажиллагаа_blasting by B. V. Gokha Татах
Тэсэлгээний хэрэгслийн төрлүүд by B. V. Gokha Татах
Тэсрэх материалын туршилт by B. V. Gokha Татах
Тэсрэх бодисын төрөл by B. V. Gokha Татах
Тэсрэх бодисын термохими by B. V. Gokha Татах
Тэсрэх бодисын шинж чанар by B. V. Gokha Татах
Тэсрэлтийн онол by B. V. Gokha Татах
Нонел системийн төрлүүд Татах
Өрөмдлөг тэсэлгээний програм хангамж Татах
Өдөөх хэрэгсэл бэлдэх аюулгүй ажиллагааны заавалчилгаа /Dynonobel/ Татах
Нонел систем ба ЦДШ ашиглах зааварчилгаа / DYNONOBEL/ Татах
Ил уурхайд нонел систем хэрэглэх үеийн холболтын схемийн төрлүүд Татах
Тэсэлгээний чичирхийллийн хэмжилт, хяналт, үнэлгээ хийх аргачлал Татах