Ажилчдын мэдээлэл шинэчлэх тухай

УУХҮСайдын 2023.10.02-ны өдрийн А/303 тоот "Тэсэлгээний ажил, мэргэжлийн үнэмлэх олгох сургалтын тухай" тушаал батлагдсантай холбогдуулан ажилчдын үнэмлэхийг пластик бэлдэц дээр хэвлэх ажлыг зохион байгуулж байна. Аж ахуйн нэгж байгууллагууд бүртгэлтэй ажилчдын мэдээллийг вэб сайтын ДҮРЭМ ЖУРАМ хэсэг байрлуулсан "Вэб сайтад ажилчдын мэдээллийг шинэчлэх заавар"-н дагуу засаж бэлэн болгоно уу.