Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын анхааралд

www.tsst.mn сайтын шинэчлэлтэй холбоотойгоор Аж ахуйн нэгж байгууллагууд Байгууллагын мэдээлэл боло ИТА-н мэдээллүүдээ шинэчилж оруулна уу.