2022.07 сар хүртэл сургалтын хуваарь орлоо

Сургалтанд дараах зүйлсийг бэлтгэнэ:

1. Сургалтанд аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын ирүүлсэн албан хүсэлтэд заасан нэр бүхий ажилчид хамрагдана. 

2. Халдвар хамгааллын дэглэм чанд мөрдөхийг анхааруулах

3. Сургалтын гарын авлагыг хэвлэж ирэх

4. Үнэмлэх болон бүрдүүлэхийг материалыг эх хувиар авч ирэх

5. Сургалтын төлбөрийг төлсөн байх

6. Сургалтанд хамрагдах ажилчдыг www.tsst.mn сайтын сургалтын хуваариас сургалтанд хамрагдах огноог сонгон, системд нэвтрэн бүртгүүлсэн байна. 

Уг системээр бүртгүүлсэн ажилчид тухайн сургалтанд хамрагдана. Системээр бүртгүүлээгүй ажилчдыг сургалтанд хамруулахгүй.

Жич: Системд нэвтрэхтэй холбоотой зааврыг Х.Гэрэлбадрах 89253402 нартай холбогдож авна уу.  И-мейл хаяг: gerleekh13@gmail.com