2021 он дуустал сургалтын хуваарь орлоо

Манай байгууллагаас зохион байгуулах 2021 он дуустал сургалтын хуваарь орлоо.